PAŁAC W RYCZOWIE, fot. R. Stankiewicz (2011)

Przedstawiamy raport ewaluacyjny projektu Twarze Małopolski. Dni Dziedzictwa Kulturowego przygotowany w oparciu o sondaż ankietowy przyprowadzony z uczestnikami wydarzenia.

[field name=multimedia]

Kwestionariusz ankiety

[field name=multimedia2]