Grand Prix
10 czerwca 2011 r.

Małopolski Instytut Kultury ma przyjemność poinformować, że nominowany przez MIK Szymon Modrzejewski, od ponad dwudziestu lat działający na rzecz zachowania cmentarzy różnych wyznań w Europie Środkowej, otrzymał Grand Prix Europa Nostra 2011, w kategorii „dziedzictwo kulturowe”.

Ceremonia przyznania nagród w Amsterdamie z udziałem Androulli Vassiliou, europejskiej komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży oraz Plácido Domingo, światowej sławy tenora i przewodniczącego organizacji „Europa Nostra” odbyła się 10 czerwca w ramach dorocznego Kongresu Dziedzictwa Europejskiego „Europa Nostra”.

Założone przez Szymona Modrzejewskiego stowarzyszenie „Magurycz” od lat remontuje cmentarze na terenach południowo-wschodniej Polski, które pozostały bez opieki wskutek wysiedleń i Holokaustu. Wolontariusze Magurycza pracowali na prawie 100 cmentarzach i wyremontowali blisko 1000 nagrobków, krzyży oraz innych obiektów małej architektury sakralnej.

Europa Nostra to prestiżowa nagroda przyznawana przez europejską federację stowarzyszeń za ochronę dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego Europy. Stowarzyszenie „Europa Nostra” zostało założone w 1963 roku a od 2002 roku Unia Europejska przekazała stowarzyszeniu administrację programem przyznawania nagród.

„Europa Nostra” jest rzecznikiem dziedzictwa kulturowego w Europie. Zrzesza i reprezentuje 250 organizacji pozarządowych, 150 organizacji stowarzyszonych oraz 1500 indywidualnych członków z ponad 50 krajów, zaangażowanych w ochronę dziedzictwa kulturowego i krajobrazów Europy. Stanowi ona sieć na rzecz dialogu, nagradza największe osiągnięcia w dziedzinie dziedzictwa europejskiego, prowadzi kampanię przeciwko zagrożeniom dla historycznych budynków i miejsc oraz dla krajobrazów i działa na rzecz zrównoważonej polityki i wysokich standardów jakości w dziedzinie dziedzictwa europejskiego. Plácido Domingo został jednogłośnie wybrany na przewodniczącego „Europa Nostra” w czerwcu 2010 r. przez zgromadzenie ogólne w uznaniu za jego zaangażowanie w tym obszarze.

Więcej informacji o nagrodzie