Niniejszy zbiór tekstów źródłowych pozwala nam przyjrzeć się bliżej Węgrom, narodowi, który lubimy, choć raczej nie zastanawiamy się, skąd pochodzi ta nasza często deklarowana sympatia. Dodajmy sympatia obustronna. Z Węgrami na przestrzeni niemal tysiąclecia łączyły nas liczne związki dynastyczne, a później wspólna walka w powstaniach wolnościowych. Na krakowskiej Akademii kształciło się wielu spośród węgierskich humanistów, a w tamtejszych drukarniach wydawano pierwsze węgierskie książki. Na ogół jednak nie uświadamiamy sobie, jak żywo nasze kultury oddziaływały na siebie.

Dostępne nieodpłatnie w Małopolskim Instytucie Kultury.